Predstavitev

Namen projekta

  • Spodbuditi študente in drugo javnost, da pridobijo znanje in veščine za vzpostavitev zdravega načina življenja.
  • Okrepiti zavedanje o pomenu lastne izbire za zdravo življenje.
  • Okrepiti zavedanje o močni povezanosti zdravja z delovnim okoljem.

Cilji

  • Integracija vsebin promocije zdravja v izobraževalni sistem.
  • Razvijati podjetniško miselnost in iskanje poslovnih priložnosti na področju zdravja.
  • Študenti postanejo promotorji zdravja v svojem okolju
  • S številnimi partnerji načrtujemo veliko zanimivih aktivnosti za študente in za zunanjo javnost.

Obveščanje

O vseh aktivnostih bomo javnost obveščali preko naše spletne strani, e-pošte, FB.

Predstavitev projekta

Predstavitev študentom