Načrtovane dejavnosti

 Plan izvedbe projekta

Aktivnost/tema
Oblika izvedbe
Nosilec aktivnosti
Sodeluje
Termin izvedbe
Opomba
Snovanje projekta
Junij – september 2014
Začetek projekta
1.10.2014
Predstavitev projekta
predstavitev Iris F.G. in ostali člani projektnega tima Vsi študenti, predavatelji, vodstvo šole,druga javnost 16. 10. 2014, od 10.45 do 11.30 v P1
Posnetek stanja
vprašalnik Projektni tim za evalvacijo(L. Vovk, B. Košmerl, J. Bauer) Študenti Oktober 2014
Izdelava briefa
Delavnica Sonja Kukman Študenti 2. l., KOM, v okviru predmeta PRO Oktober 2014
Izdelava CGP projekta
Delavnica (projektni teden) Josipa Lajkovič Martina Kočevar dijaki programa medijski tehnik – 4. letnik November 2014
Izdelava spletne podstrani projekta
Delavnica (projektni teden) Andreja Petrovič dijaki programa medijski tehnik – 4. letnik November 2014
Objava dogodkov na šolski FB strani in spletni podstrani šole
Redne objave (1 X tedensko) 2 študenta 2 študenta Študijsko leto 2014/15 in 2015/16
Posredovanje vabil na dogodke
E-poštna vabila Sonja Kukman, Iris F. G. Študenti 1. letnika, KOM, v okviru predmeta TRŽ Študijsko leto 2014/15 in 2015/16
Povezovanje dobre komunikacije in vsebin zdravega življenja
Seminarske naloge, javni nastop Iris F.G.Alenka S. Draginc Študenti 1.l. EKN v okviru POK 1.semester 2014/15
Izdelati shemo najbližjih defibrilatorjev …
Projekt pri predmetu OPD?
Enotna baza za defibrilatorje
Projekt pri predmetu OPD
Izdelava večjezičnega slovarja pojmov
V okviru predavanj PTJ 1, PSJ Damjana Možic, Liljana Vovk Študenti Študijsko leto 2014/15 in 2015/16
Kliping
Pristop Študijsko leto 2014/15 in 2015/16 Še v dogovoru
Obisk sejma Zdravje
Sejem Iris Fink Grubačević, Liljana Vovk, Blažena Košmerl Študenti 1. in 2. letnika 13. 11. 2014
Trajnostni razvoj in zdravje
Predavanje Janez Bauer ŠtudentiDijaki 4.l. Januar 2015
Ekonomski vidiki zdravega življenja
Debata Sonja Kukman Damjana MožicMarija Lekše Blažena KošmerlLiljana Vovk Študenti 1. letnika v okviru predmeta EKN, PTJ 1, OPF in študenti 2. letnika v okviru predmeta UZK Februar 2015 in 2016
Okolje in zdravje
Predavanje in delavnica EkokrogAnton Komat (Lokalna samooskrba s hrano in zaposlovanje mladih) Širša javnost Marec, april 2015
Predstavitev biodinamičnega kmetovanja
Predstavitev in degustacija Društvo Ajda,Amarant d. o. o. Širša javnost Marec 2015 (Ajda),September 2015 (Amarant)
Permakultura
Predstavitev – ogled Marec, april 2015 Še v dogovoru
Svetovni dan zdravja
ZD NM 7.4.2015
Pohod ob žici NM
pohod Študenti, PZ 9. 5. 2015
Zdrava prehrana
Predavanje in delavnica Sanja Lončar, Sabina Topolovec,Dario Cortese,NLZOH, OE Nm,Kanas d. o. o. Zavod (dijaki, študenti, UZ, PZ) Projektna dneva » Za nas ni meja« – 25. in 26. 5. 2015 ŠRT – organiziramo vsebine za projektna dneva
Predavanje Karin Rižnar
predavanje 7 STEBROV ZDRAVJA: Temelj za obvladovanje izzivov na delovnem mestu Karin Rižnar Zavod, širša javnost 1.4.2015, od 17.00 do 19.00
Evalvacija
Vprašalnik(za vsako dejavnost in skupna) Projektni tim za evalvacijo Študenti Sprotne evalvacije po dejavnostih in končna -Junij 2015
Zaključek
slovesnost Projektni tim Študenti in druga javnost Maj 2015 Podelitev priznanj, slovesnost, predstavitev rezultatov projekta

2015/2016

Stres in njegovo obvladovanje
Delavnica RIC 2015/16
Tečaj prve pomoči in oživljanja z AED
delavnica RK 2015/16
Trening nordijske hoje
delavnica ZD Nm 2015/16
Test hoje
Test ZD Nm 2015/16
Joga in sprostitvene tehnike
delavnica Joga center Nm 2015/16
Športniki
Motivacijska predavanja Barbara Špiler, Primož Kozmus, Primož Kobe 2015/16
Preventiva
Predavanje Izidor Ivanovič (fizioterapija), Mito Šinkovec (osebni trener) 2015/16
Alternativa
Predavanje Herbert Medved 2015/16
Velnes
Predavanje – delavnica, ogled Sodelovanje z Glotta Nova 2015/16
Evalvacija
vprašalnik Projektni tim Študenti Junij 2016