ZdravKo Dren

Razmišljaj z glavo, živi zdravo.

Oktobra 2014 smo začeli izvajati dvoletni projekt ZdravKo Dren, ki smo ga zasnovali sodelavci Višje strokovne šole. V okviru promocije zdravja (tudi na delovnem mestu) so vsebine projekta zanimive in uporabne za zaposlene, predvsem pa za študente, ki bodo kmalu vstopili na trg delovne sile. Gre za skupna prizadevanja, da študenti postanejo promotorji zdravja v svojem zasebnem in poklicnem okolju.

Kaj nam predstavlja zdravje?

Zdravje predstavlja stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje. Sodobna definicija zato opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje je po tej definiciji dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. V tem smislu zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, temveč odgovornost celotne družbene skupnosti. (http://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravje)

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo. Skrb za ohranjanje in krepitev zdravja je smotrna, saj so le zdravi in zadovoljni posamezniki, ki delajo v varnem in spodbudnem zasebnem in delovnem okolju, produktivni in ustvarjalni.

Kaj je promocija zdravja?

Promocija zdravja so tako skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s kombinacijo spodbujanja posameznikov, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja, omogočanja izbire zdravega načina življenja in spodbujanja osebnostnega razvoja.